Logo

Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Sikorskiego 1, 67-200 Głogów, KRS: 0000121762, tel. 76 833 20 61
mail: administracja@gutw.glogow.pl

Historia

Aktualności

Historia

Cele

Kierownictwo

Formy nauki

Sympozja

Programy

Archiwum

Galeria

Linki

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT Z GUTW
administracja@gutw.glogow.pl danuta.gross@gutw.glogow.pl

LOKALIZACJA UTW

ADMINISTRATOR STRONY
michal.urbanowski@poczta.pl

LOGO GUTW:
Piotr Papież
© GUTW 2002

Strona umieszczona na serwerach MALACH.ORG. Dziękujemy za udostępnienie serwerów i pomoc.

Pomysłodawcą założenia GUTW była mgr Ewa Święch, obecnie członek honorowy GUTW. Jak sama przyznaje, inspiracją były dla niej wspomnienia, jeszcze z czasów studenckich, kiedy spotykała się ze słuchaczami Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przy tworzeniu GUTW korzystano z doświadczeń zielonogórskiej uczelni.

Spotkanie założycielskie odbyło się 26.11.2001. Uczestniczyła w nim Zofia Banaszak, prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyłoniono komitet założycielski w osobach Ewy Święch, Danuty Gross i Grażyny Mazur, którego celem była rejestracja Stowarzyszenia i uzyskanie osobowości prawnej (data rejestracji w KRS, to 05.07.2002, nr 0000121762).

Po kilku miesiącach starań udało się 25 lutego 2002 roku doprowadzić do uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego. Uroczystość odbyła się w Zamku Książąt Głogowskich. Byli na niej obecni m.in. prezydent Zbigniew Rybka, a także prezesi: Wrocławskiego UTW Walentyna Wnuk i UTW z Zielonej Góry Zofia Banaszak, oraz wielu innych dostojnych gości. Wykład inauguracyjny Rola uniwersytetów trzeciego wieku a jakość życia osób starszych wygłosiła dr W. Wnuk.

Jak każda inicjatywa, tak i ta, wiązała się z ryzykiem. Jednak zainteresowanie Uniwersytetem przerosło wszelkie oczekiwania. W ciągu dwóch miesięcy działalności zapisało się 120 słuchaczy. Z powodu skromnych warunków lokalowych, GUTW musiał zawiesić nabór nowych członków.

Rok akademicki 2005/2006 rozpoczęło 200 studentów.