Logo

Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Sikorskiego 1, 67-200 Głogów, KRS: 0000121762, tel. 76 833 20 61
mail: administracja@gutw.glogow.pl

Realizowane Programy

Aktualności

Historia

Cele

Kierownictwo

Formy nauki

Sympozja

Programy

Archiwum

Galeria

Linki

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT Z GUTW
administracja@gutw.glogow.pl danuta.gross@gutw.glogow.pl

LOKALIZACJA UTW

ADMINISTRATOR STRONY
michal.urbanowski@poczta.pl

LOGO GUTW:
Piotr Papież
© GUTW 2002

Strona umieszczona na serwerach MALACH.ORG. Dziękujemy za udostępnienie serwerów i pomoc.

PROJEKT "SENIORZY SENIOROM"

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Projekt "Seniorzy seniorom" realizowany był na terenie województwa dolnośląskiego, gminy Głogów i gmin ościennych-Lubin, Polkowice. Projekt "Seniorzy seniorom" przyczynił się do aktywizacji i integracji osób starszych.

Dzięki projektowi możliwe było skierowanie oferty dla osób starszych w formach najbardziej im odpowiadającym- audytoryjnych(otwarte akademie seniora, konferencje) oraz aktywizujących (warsztaty komputerowe, florystyczne, kulinarne). Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby starsze, często osamotnione przerwały krąg izolacji społecznej, nawiązały nowe znajomości. Projekt przyczynił się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt był realizowany w okresie od 18.09.2007r. do 31.12.2007r.


PROJEKT "KULTURA I SZTUKA ŹRÓDŁEM AKTYWNOŚCI SENIORÓW"


projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Głogów

Gmina Miejska Głogów

Realizowany w okresie od 01.03.2007r.-31.12.2007r. W ramach projektu odbyło się 15 spotkań, w których udział wzięło 326 słuchaczy GUTW. Projekt przyczynił się do promowania wśród słuchaczy twórczości lokalnych poetów. W ramach projektu zaprezentowano twórczość; Henryka Adamczyka, Krzysztofa Jelenia, Katarzyny Swędrowskiej, Tadeusza Kolańczyka.MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA INTEGRACYJNE


Organizowane cyklicznie od 2003 roku z udziałem dzieci, młodzieży, seniorów. Celem tych spotkań jest integracja trzech pokoleń, wymiana doświadczeń, przeciwdziałanie negatywnym stereotypom odnoszącym się do wieku i wzajemnym uprzedzeniom, jakie istnieją między ludźmi młodymi i starymi (w tym zmiana negatywnego wizerunku osoby starszej), promowanie edukacji przez całe życie, pokazywanie młodemu pokoleniu, że wiedza i doświadczenia ludzi starszych są duża wartością we współczesnym świecie.

W 2003 roku Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich przyznało Głogowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku Główną nagrodę "Granty 2003" za projekt "I Międzypokoleniowe Spotkania Integracyjne".

Od tego czasu odbyłO się V edycjI programu, odbywają się one 3 czerwca w plenerze i mają charakter edukacyjno-kulturalny.